Nakup nepremičnine na Hrvaškem

Ste eden tistih, ki razmišljate oziroma si želite nepremičnine na Hrvaškem?

Vas misel na nakup nepremičnine v tuji državi, vso potrebno birokracijo, nepoznavanje trga in zakonodaje ter logistične izzive, povezane z nakupom, na žalost vznemirja, skrbi in odvrača od vaše želje?

Naj vas potolažimo, da ni potrebe za kakršnekoli skrbi. Nakup nepremičnine na Hrvaškem je namreč mnogo enostavnejši in dostopnejši, kot se marsikomu zdi!

Kaj je drugače kot v primeru nakupa pri nas, kako se projekta lotiti, kaj vse moramo storiti in kdo nam lahko pri vsem tem pomaga, vam odgovarjamo v nadaljevanju.

V prvi vrsti velja poudariti, naj bo nakup dobro premišljen in strokoven. Smiselno, predvsem pa priporočljivo je v nakup vključiti strokovno osebo s področja nepremičninskega prava oziroma dobrega odvetnika za nepremičnine. Informacije, ki jih lahko prejmete od tovrstnih oseb, so mnogokrat vir neprecenljivo koristnih informacij, do katerih težko pridete sami. Takšna oseba mora poslovati v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju in hrvaško zakonodajo ter imeti sklenjeno zavarovalno polico za odgovornost nepremičninskih posrednikov za hrvaški trg, istočasno pa mora poslovati in delovati tudi na področju Hrvaške (lažja komunikacija, reševanje morebitnih sporov in drugo).

Pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem so slovenski kupci izenačeni s hrvaškimi državljani oziroma državljani ostalih držav Evropske unije, obstajajo pa določene izjeme, in sicer za kmetijska zemljišča, zemljišča, ki se nahajajo znotraj zaščitenih območij in varnostnih interesov Republike Hrvaške, ter nepremičnine na zavarovanih območjih narave in narodnih parkov. Nakupi tovrstnih zemljišč so možni le, kadar je nakup izpeljan prek pravne osebe, ki je ustanovljena v Republiki Hrvaški.

Zagotoviti varen nakup naj ima torej prednost in poseben poudarek, ko se odločamo za nakup nepremičnine na Hrvaškem!

Lastništvo prodajane nepremičnine je naslednji ključni podatek, ki ga moramo pridobiti. Preverimo ga lahko sami, in sicer na spletnih straneh hrvaškega Ministrstva za pravosodje, vendar se je treba zavedati, da so tovrstni vpogledi zgolj informativne narave, zato se svetuje vpogled v klasično zemljiško knjigo.

Kadar kupujemo zemljišče, je pomembna informacija, ki jo moramo pridobiti, informacija o prostorskoureditvenem aktu, ki dokazuje, ali je gradnja na želeni lokaciji možna (podatek, da je zemljišče zazidljivo, ni dovolj).

Kadar kupujemo stavbo ali dele stavbe, je bistvenega pomena gradbeno dovoljenje, ki izkazuje etažno lastništvo, kar je razvidno v zemljiškoknjižnem izpisku, s katerim dobimo podatke tudi o izdanem uporabnem dovoljenju in etažni lastnini za posamezni del objekta ter podatek o razvrstitvi zemljišča po kategorijah namena uporabe.

Sestava kupoprodajne pogodbe je naslednji korak, ko je nepremičnina izbrana in so pridobljeni ter preverjeni vsi podatki o njej in njenem lastništvu. Sem sodijo tudi pogajanje za ceno, način plačila, način primopredaje ter drugo. Obvezno je treba pred sestavo pogodbe pridobiti matično oziroma davčno številko (OIB – osobni identifikacijski broj, ki je pogoj za notarsko overitev pogodbe), prek spletne strani Geoportal pa tudi informacije o katastrski občini in parcelni številki nepremičnine.

Kupoprodajno pogodbo je treba overiti pri notarski službi ali uradni notarski pisarni.

Pri kupnini se upošteva srednji tečaj kune Hrvaške narodne banke (HNB).

30 dni po podpisu pogodbe ter overitvi mora kupec prijaviti davčno obveznost pristojnemu davčnemu organu. Na Hrvaškem je za razliko od Slovenije promet nepremičnin obdavčen s 5 % od dogovorjene prodajne cene. Davek je treba poravnati v 15 dneh od obračunanega davka.

Zaključni del birokratskega posla nakupa nepremičnine je prevzem nepremičnine, ki vključuje prenos koncesionarskih pogodb s prejšnjega lastnika na kupca.

Če kupujete ali zgolj razmišljate o nakupu nepremičnine na Hrvaškem, naj se vaša pot prične pri nas. V naši odvetniški pisarni smo tu za vas!

Related posts

POKLIČITE