Nakup nepremičnine

Večina se nas z nakupom nepremičnine sreča vsaj enkrat v življenju in zagotovo bi se vsi strinjali, da gre za eno pomembnejših odločitev, ki istočasno predstavlja eno večjih investicij.

Čas je tisti, ki pokaže, ali je bila odločitev glede nakupa lastne nepremičnine prava ali bi morda morali k nakupu pristopiti drugače, se nanj bolje pripraviti, si vzeti več časa in si poiskati ustrezno pomoč. Vendar odločitve sprejemamo danes, te pa nato oblikujejo nas in naša življenja v prihodnje.

Ker gre resnično za življenjsko pomembno odločitev, ki ne predstavlja zgolj nakupa nepremičnine, temveč nakup doma, so ustrezna in zadostna premišljenost, poznavanje lastnih želja in trga, načrtovanje prihodnosti, ustrezna finančna strategija ter podpora strokovnjaka tako na področju financ kot tudi nepremičnin pri tovrstnem projektu še kako pomembni.

Potrpežljivost in dovolj časa za izbor nepremičnine, ki je pravšnja za nas, sta pri nakupu ključnega pomena. Za poznavanje lastnih in partnerjevih interesov ter želja si vzemimo toliko časa, kot je potrebno, da skupaj ugotovimo, česa točno si želimo ter kje, kdaj in kako bomo to dosegli.

Realna ocena finančne kondicije in sposobnost dolgoročnega odplačevanja kredita ali kakšna druga oblika zagotovitve vira financiranja nepremičnine sta mnogokrat odločilnega pomena pri tovrstnem projektu, pri katerem sta razumen pristop ter pomoč izkušenega in finančnega strokovnjaka na področju financ ter nepremičninskega prava še kako pomembna.

Varnost je tisto osnovno načelo, ki nas spremlja na vsakem koraku, in za katerega si moramo prizadevati vsak dan znova, kar velja tudi za nakup nepremičnine. Ta mora biti torej v prvi vrsti varen! Ravno zato si moramo prizadevati, da storimo vse, kar je v naši moči, da bo nakup nepremičnine potekal varno, za kar pa se priporočata zadostna in ustrezna lastna informiranost ter pomoč ustrezno strokovno usposobljene osebe s področja nepremičninskega prava oziroma odvetnika za nepremičnine.

Kaj moramo storiti po tem, ko smo ustrezno nepremičnino ter vir financiranja že našli?

  • Zagotoviti si moramo vpogled v zemljiško knjigo (vpogled je javno dostopen prek e-sodstva), s pomočjo katere lahko preverimo lastništvo nepremičnine, njeno realno stanje oziroma osnovne karakteristike ter podatek o tem, ali so na nepremičnino vpisane kakšne plombe ali druge omejitve.
  • V primeru, da je na nepremičnini plomba oziroma bančna hipoteka, naj prodajalec pridobi potrdilo banke, da bo po poplačilu kredita opravljen izbris hipoteke.
  • Pridobite vsa potrebna dovoljenja, dokazila ter soglasja, ki sodijo k nakupu nepremičnine (npr. soglasje o služnosti v primeru nakupa hiše, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in drugo).
  • Ustrezno sestavljena kupoprodajna pogodba je naslednji korak, pri katerem se vsakemu kupcu toplo priporoča dober odvetnik za nepremičnino. Sami moramo tovrstno pogodbo pozorno prebrati in poskrbeti za njeno razumevanje.
  • Po podpisu kupoprodajne pogodbe mora kupec prodajalcu plačati aro, če je ta sestavni del pogodbe.
  • Sledi plačilo davka na promet z nepremičninami, ki ga plača prodajalec. Ta mora v roku 15 dni na Finančnem uradu RS opraviti prijavo za odmero 2-% davka na promet z nepremičninami ter ga v roku 30 dni tudi plačati. Prodajalec je dolžan za nepremičnino (če jo je pridobil po 1. januarju 2002) plačati tudi dobiček iz kapitala. Davčna osnova je razlika med vrednostjo nepremičnine pred pridobitvijo in ob prodaji (stopnja davka je 25 % in se sorazmerno zmanjšuje glede na čas lastništva vse do 20 let, ko vam dohodnine ni več treba plačati).
  • Šele takrat, ko je plačilo davka izvedeno, je možna overitev podpisov kupca in prodajalca na kupoprodajni pogodbi, ki jo je treba opraviti pri notarju.
  • Kupec po plačilu preostanka kupnine prejme kupoprodajno pogodbo ter zemljiškoknjižno dovolilo, ki kupcu omogočata vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.
  • Sledijo še predaja nepremičnine ter prepisi vseh priključkov (telekomunikacija, elektrika, plin, voda …).

Če je predmet nakupa kmetijsko zemljišče, veljajo določene posebnosti, in sicer: prodaja se lahko le celotna parcela (kmetijsko zemljišče, gozd oz. kmetija) in ne zgolj njeni deli, pred prodajo mora prodajalec na upravni enoti objaviti ponudbo, kupec, ki želi kupiti nepremičnino, pa mora ponudbo sprejeti v 30. dneh po objavi. Poleg tega imajo pri nakupu tovrstne nepremičnine določene osebe predkupno pravico (sosed, solastnik, oseba s statusom kmeta in drugo).

Pri nakupu nepremičnine se soočamo z izjemnimi pritiski, saj gre za korak v življenju, pri katerem so tehten premislek, pravilna namera, ustrezen nabor vseh potrebnih informacij ter podpora strokovne osebe ključnega pomena. Zagotovo si želite, da je nakup vaše nepremičnine pravi in istočasno varen! Pokličite nas, saj vam v naši odvetniški pisarni z veseljem svetujemo, pomagamo in vas vodimo skozi celoten postopek nakupa nepremičnine.

Related posts

POKLIČITE