Stečajni postopek stečaj

STEČAJNI POSTOPEK – STEČAJ PODJETJA IN OSEBNI STEČAJ (s.p.)

Se vaše podjetje sooča z nelikvidnostjo ali visoko izgubo? Je vaša gospodarska družba močno zadolžena, ne zmorete več plačevati obveznosti ali pa imate že nekaj časa blokirane račune? Ste samostojni podjetnik posameznik in razmišljate o osebnem stečaju? Potem potrebujete pomoč pravnika, ki se spozna na gospodarsko pravo in stečajne postopke! Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga izpeljati vse postopke, ki zadevajo prenehanje delovanja gospodarskih družb, prav tako pa vam lahko pomagamo pri osebnem stečaju.

STEČAJ PODJETJA KOT PRENEHANJE DELOVANJA GOSPODARSKE DRUŽBE

Stečajni postopek je načeloma namenjen poplačilu terjatev upnikov iz premoženja podjetja oziroma iz stečajne mase. Običajno pa s tem nastopi tudi prenehanje delovanja gospodarske družbe, ki zaradi nelikvidnosti, dolgov, visoke izgube ali drugih razlogov ne more več nemoteno poslovati. Stečaj gospodarske družbe lahko predlaga sam dolžnik, lahko pa do stečajnega postopka pride tudi na podlagi predloga upnikov, pri čemer morajo biti za to izpolnjeni nekateri pogoji. Eden od takšnih pogojev je, da lahko upnik predlog za stečaj odda, če dolžnik s plačilom terjatev zamuja že več kot dva meseca. Prav tako lahko stečaj predlaga Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, če dolžnik že več kot dva meseca ni izplačal plač svojim zaposlenim. O predlogu za stečaj odloča sodišče, ki odloči tudi o začetku stečajnega postopka ter o vseh njegovih nadaljnjih korakih.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

OSEBNI STEČAJ ZA FIZIČNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Osebni stečaj je namenjen posameznikom in samostojnim podjetnikom, ki so prezadolženi oziroma že dalj časa ne morejo plačati svojih finančnih obveznosti. Fizična oseba se lahko za osebni stečaj odloči, če s plačilom obveznosti zamuja več kot dva meseca oziroma ima likvidnostne težave. Na tak način lahko premosti likvidnostne težave oziroma poskrbi za poplačilo ali celo odpis dolgov do svojih upnikov. Postopek pred sodiščem predlaga dolžnik sam, sodišče pa nato izda sklep, na podlagi katerega se začne stečaj oziroma poplačilo ali odpust dolgov. Če ima oseba kakršno koli premoženje, se z njim poplača terjatve upnikov, stečaj pa je končan šele, ko je končana preizkusna doba, katere trajanje določi sodišče. Preizkusna doba lahko traja od dve do pet let.

KOLIKO ČASA TRAJAJO STEČAJNI POSTOPKI?

Stečajni postopki so zasnovani tako, da imajo upniki na voljo dovolj časa, da prijavijo svoje terjatve do dolžnika, zato trajajo kar nekaj časa. V primeru, da se v postopku karkoli zaplete ali kakšen od upnikov poda pritožbo, pa se celoten postopek še podaljša in zavleče. Običajno celoten stečajni postopek tako traja kar nekaj let, pa naj si gre za stečaj gospodarske družbe ali osebni stečaj.

Če želite stečajni postopek čim bolj pospešiti oziroma poskrbeti za to, da bi bil ta čim prej končan, je tako nujna pomoč izkušenega pravnika, ki se je že ukvarjal s takšnimi primeri in ki tako točno ve, na kaj je treba paziti, da se stečajni postopek po nepotrebnem ne zavleče še bolj, kot bi bilo to potrebno. Pravnik vam bo pomagal tudi pri pripravi vse potrebne dokumentacije, ki je nujna za to, da stečajni postopek poteka nemoteno. V primeru, da oddana dokumentacija ni ustrezna oziroma je pomanjkljiva, vas bo namreč sodišče pozvalo k njeni dopolnitvi, zaradi česar se bo postopek še podaljšal.

KDAJ SE ODLOČITI ZA STEČAJ PODJETJA ALI OSEBNI STEČAJ?

V primeru, da se odločate za stečaj, se je zelo pomembno zavedati, kakšne pravne, finančne in druge posledice ima ta za vas in vaše podjetje. Čeprav je stečaj podjetja ali osebni stečaj včasih najbolj prikladen izhod iz finančne stiske in lahko z njim podjetje ali posameznik poskrbi tudi za odpis dolgov, pa se v nekaterih primerih zanj vseeno ni pametno odločiti. Stečaj ima namreč lahko za vas tudi zelo neprijetne posledice. To še posebej velja za osebni stečaj, pri katerem lahko določene posledice te odločitve nosijo tudi vaši bližnji – recimo solastniki nepremičnine, ki jo imate v delni lasti (recimo zakonec ali partner).

Pred odločitvijo o stečaju se je tako treba zavedati prav vseh dolžnosti in obveznosti, ki jih ima udeleženec v stečajnem postopku, njegove odgovornosti in tega, katero premoženje bo šlo v stečajno maso, iz katere se bodo poplačali dolgovi oziroma terjatve upnikov. Pred začetkom stečajnega postopka pa se je treba zavedati tudi to, da določenih terjatev ni možno odpisati oziroma da v določenih primerih stečaj sploh ni možen, saj morajo biti za to, da se začne stečajni postopek, izpolnjeni določeni pogoji.

PRED ODLOČITVIJO ZA STEČAJ SE POSVETUJTE S PRAVNIM STROKOVNJAKOM

Če razmišljate o stečaju vašega podjetja ali osebnem stečaju, potem pred začetkom postopkov dobro razmislite o vseh vidikih te odločitve ter posledicah, ki jih ta prinaša. Pred oddajo oziroma vlogo predloga za stečaj se obvezno posvetujte s strokovnjakom, ki se spozna na gospodarsko oziroma insolvenčno pravo. Ta bo znal najbolje presoditi, ali je takšna odločitev za vas res smotrna ali pa bi se dalo poiskati kakšno bolj primerno in ugodno rešitev.

Čeravno se vam zdi morda vaša situacija zaradi prezadolženosti brezizhodna in je to tudi razlog, da razmišljate o stečaju, pa to ni nujno edina možnost, ki jo imate na voljo – naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga poiskati najboljšo rešitev za nastalo situacijo. V marsikaterem primeru je to prav stečaj, ki pa ga je treba izpeljati premišljeno in v skladu s predpisanimi postopki. V primeru, da stečaj ni možen ali bi imel za vas oziroma za vaše podjetje neželene posledice, pa bomo skušali najti kakšno drugo rešitev, ki bi bila za vas bolj ugodna.

PRAVNA POMOČ V STEČAJNIH POSTOPKIH

Naša odvetniška pisarna vam nudi vso potrebno pravno pomoč v različnih stečajnih postopkih ter postopkih prisilne poravnave in likvidacije podjetja, pa tudi v primeru osebnega stečaja. Za naše stranke lahko pripravimo predlog za začetek stečajnega postopka oziroma jim pomagamo pripraviti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za to. Predvsem pa jim svetujemo, kako izpeljati celoten stečajni postopek na najbolj enostaven način. Pred to pomembno odločitvijo vsaki stranki tudi predstavimo celoten postopek ter ji razložimo vse obveznosti in svetujemo, kako izpeljati stečaj, da ne bo prišlo do kakršnih koli zapletov ter da ta zanjo ne bo imel neprijetnih posledic. Z našo podporo boste lahko stečajni postopek izpeljali veliko hitreje in brez komplikacij, saj bomo prav za vse poskrbeli mi!

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1