Prodaja nepremičnine v stečajnem postopku

Osebni stečaj je postopek, v katerem se fizična oseba znajde zaradi previsokih dolgov. V omenjenem postopku se del dolgov poplača z lastnim premoženjem, za neodplačni del pa se doseže odpust.

Dolžnik mora pred pričetkom stečaja na pristojno okrožno sodišče vložiti:

 • predlog za začetek osebnega stečaja;
 • poročilo o finančnem stanju oziroma svojem premoženju;
 • izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti.

V stečajno maso spada celotno premoženje stečajnega dolžnika, in sicer:

 • nepremičnine;
 • premičnine;
 • premoženje dolžnika na dan pričetka stečajnega postopka;
 • premoženje, pridobljeno med stečajno maso;
 • dolžnikovi prejemki in plače, vendar le v obsegu oziroma do višine zneska minimalne plače.

V stečajnem postopku se tako opravita prodaja nepremičnine in poplačilo terjatev upnikov do stečajnega dolžnika. Vsi upniki morajo svojo terjatev pravočasno prijaviti v stečajni postopek, saj lahko le tako pridobijo pravico do poplačila svojih terjatev iz stečajne mase.

Kako poteka prodaja nepremičnin v stečajnem postopku

Opravi se lahko le prodaja tiste nepremičnine, ki je v lasti stečajnega dolžnika.

Za prodajo nepremičnin v stečajnem postopku niso dovoljeni klasični in znani načini prodaje nepremičnine, temveč naslednji načini prodaje:

 • javna dražba;
 • javno zbiranje ponudb;
 • postopek neposrednih pogajanj.

Kako poteka javna dražba prodaje nepremičnine?

Podatki o nepremičninah, ki se pojavijo na javni dražbi, so na voljo na spletni strani Sodstva Republike Slovenije, vse podrobne informacije pa so dosegljive na spletni strani Ajpesa.

Na kaj moramo biti pozorni in kako potekajo javne dražbe:

 • kolikšen del nepremičnine se prodaja oz. ali se ta prodaja v celoti ali le delno;
 • vplačilo varščine – vsi zainteresirani kupci morajo pred javno dražbo na poseben račun vplačati varščino, ki v večini primerov znaša 10 % izklicne cene;
 • bodite pozorni na dvigovanje cen ter čas, v katerem se razglasi najboljšega ponudnika;
 • poročilo določil o sklenitvi prodajne pogodbe.

V izvršilnem postopku sodišče stečajnemu dolžniku določi rok, v katerem se je ta dolžan izseliti iz družinske hiše ali stanovanja, v kateri živi. Sklep sodišča je izvršilni naslov, kar pomeni, da se lahko kupec posluži prisilne izselitve dolžnika.

Pri prodaji nepremičnine v stečajnem postopku mora dolžnik stanovanje ali družinsko stanovanjsko hišo, v kateri živi, izprazniti v roku treh mesecev po izdaji sklepa o prodaji.

Pri prodaji nepremičnine v stečajnem postopku najemno ali zakupno razmerje na nepremičnini ne preneha v primeru, da gre za razmerja, ki so nastala pred vpisom hipoteke na nepremičnino.

Prodaja nepremičnine v stečajnem postopku je zagotovo dolg in nevsakdanji postopek, ki zahteva podporo, strokovno svetovanje in zastopanje. V naši odvetniški pisarni vam pri tem z veseljem pomagamo!

Related posts

POKLIČITE