Odvetnik za odškodnine – Zakaj potrebujete odvetnika za odškodnine?

Zgodila se vam je prometna oziroma delovna nesreča ali nesreča na javni oziroma kateri drugi površini. Morda se vam je zgodila kakšna druga oblika škode, krivice ali neupravičenega in nestrokovnega ravnanja tretje osebe, zaradi katere ste fizično, finančno, čustveno ali kako drugače prizadeti, prikrajšani ali oškodovani.

Tako je. Pravilno razmišljate in prav ste se odločili. Pripada vam odškodnina! Za vaš škodni dogodek, protipravno dejanje, oškodovanje, razžalitev ali kakšno drugo obliko nastale škode vam pripada odškodnina in jo z vsem upravičenjem tudi zahtevate! Da pa bo postopek pridobivanja odškodnine za vas kar se le da preprost ter učinkovit, boste potrebovali strokovno pomoč odvetnika za odškodnine. Odvetnik za odškodnine, ki je specializiran za odškodninsko pravo, je izkušen, visoko strokoven, zaupanja vreden in uveljavljen odvetnik, ki vam lahko pomaga.

V katerih primerih nam odškodnina pripada?

Kar nekaj je primerov, za katere niti ne vemo, da nam pripada odškodnina, a smo do nje upravičeni. Upravičenost do odškodnine velja v naslednjih primerih:

 • odškodnina za prometno nesrečo;
 • odškodnina za delovno nesrečo;
 • odškodnina za poškodbo na javni površini;
 • odškodnina za hude telesne poškodbe;
 • odškodnina za izbrisane imetnike delnic;
 • odškodnina zaradi razžalitve dobrega imena in ugleda;
 • odškodnina zaradi strokovne napake;
 • odškodnina zaradi izgubljenega dobička
 • in drugo.

Zakaj potrebujete odvetnika za odškodnine?

Odškodninsko pravo je večini izmed nas na žalost tuje oziroma premalo ali sploh nič poznano. Oškodovanci ne razpolagajo s tistim pravim znanjem ter nujno potrebnimi informacijami o zakonodaji na eni strani in praksi na drugi strani, ki so potrebne za uspešno uveljavljanje odškodninskega zahtevka.

Nemogoče je, da bi vsi poznali in razumeli zakone in postopke v sodstvu in zavarovalništvu. Četudi bi se o tem želeli vsaj do neke mere poučiti, bi nam to vzelo kar nekaj časa, volje in energije, česar pa večini v današnjem življenjskem tempu preprosto zmanjka. Vsak od nas pa si zagotovo želi celostno, strokovno, utemeljeno in pravilno obravnavo svojega odškodninskega primera, ki ji sledi primerna in pravična odškodnina.

V praksi se je izkazalo, da so osebe, ki so samostojno (torej brez pomoči strokovno-pravne osebe) vložile in izpeljale celoten postopek odškodninskega zahtevka za škodni dogodek, investirale veliko svojega časa, energije in denarja, končni znesek odškodnine pa je bil bistveno nižji, kot bi ga sicer pridobil odvetnik za odškodnine.

Kar nekaj je tistih vprašanj, s katerimi se stranke obračajo na odvetnika za odškodnine, vsem pa so skupna sledeča:

 • Ali mi sploh pripada odškodnina za moj primer?
 • Katere dokumente potrebujem in kaj moram storiti sam?
 • Kdaj lahko pričakujem odškodnino?
 • Kako visok znesek odškodnine lahko pričakujem?
 • Kakšen je strošek odvetnika za odškodnine?
 • Kdaj naj se obrnem po pomoč odvetnika za odškodnine?

V nadaljevanju vam podajamo strnjene odgovore, da vsaj do neke mere dobite občutek ter lažjo predstavo glede svojega škodnega primera in pridobivanja odškodnine zanj.

Seveda mora obstajati upravičenost do odškodnine in morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, a dejstvo je, da vam za povzročeno škodo, poškodbo (tako materialno ali fizično kot tudi čustveno) ali katero drugo nastalo oškodovanje po zakonu pripada odškodnina. Prvi pogoj je sklenjeno zavarovanje osebe (pravne ali fizične), ki je odgovorna za nastalo škodo, saj se odškodnina črpa iz zavarovalne police. V primeru sokrivde osebi ravno tako pripada odškodnina, vendar se v končnem znesku upošteva soudeležbo in je zato končni znesek ustrezno zmanjšan. Naslednji pogoj predstavljajo evidentirani dokazi o nastali škodi (škoda na vozilu, vidne poškodbe na telesu, dokazni material o škodnem dogodku, kot so policijski zapisnik, izpolnjeno evropsko poročilo, izpolnjen obrazec R8 o delovni nesreči in drugo). Brez obiska zdravnika v primeru nesreče pa ravno tako ne bo šlo.

Dokumentacija, ki jo stranka potrebuje, je celoten zbrani dokazni material o škodnem dogodku, predvsem pa policijski zapisnik, pravilno izpolnjeno Evropsko poročilo, obrazec R8, izjave morebitnih prič, lastna izjava, zdravniško potrdilo oziroma izvidi in drugo. Odvetnik za odškodnino vas natančno pouči o tem, katere vse dokumente potrebujete in kako jih pridobiti, ter vam po potrebi pomaga pri njihovem urejanju in pridobivanju.

Težko je napovedati in opredeliti časovni okvir izplačila odškodnine. A praksa govori, da navadno preteče vsaj 6–8 tednov za izplačilo odškodnine, ko je v primeru prometne ali delovne nesreče zdravljenje zaključeno. Seveda se ta čas od primera do primera spreminja in je točno oceno težko podati. Vsekakor pa je vse odvisno predvsem od vrste škodnega primera, resnosti, njegovega obsega ter drugih dejavnikov.

Zneski odškodnin so ravno tako odvisni od mnogih dejavnikov, predvsem od vrste nesreče, obsega škode, lastne angažiranosti oškodovanca, časa in postopka zdravljenja, posledic po zaključenem zdravljenju itd. Glede na tisoče primerov in svoje številne praktične izkušnje oškodovancem rade volje podamo vsaj približno oceno odškodnine, ki jo upravičeno pričakujemo, a zavedati se je treba dejstva, da so zavarovalnice tiste, ki predlagajo oziroma določajo zneske odškodnin.

Strošek odvetnika za odškodnine je vezan izključno na končni znesek in se procentualno poravna na koncu primera, torej ob izplačilu odškodnine.

Svetujemo vam, da si odvetnika za odškodnine poiščete takoj po nastanku škodnega dogodka oziroma takoj, ko je to mogoče. V primeru, da tega sami ne zmorete ali ne želite, naj to v vašem imenu stori nekdo, ki mu zaupate. Izjemno pomembno je, da se ne glede na okoliščine resnično čim prej obrnete na pomoč odvetnika za odškodnine.

Odvetnik za odškodnine bo podrobno preučil vaš škodni primer, podal svoje mnenje, vam razložil, kako poteka celoten postopek pridobivanja odškodnine, pomagal pri zbiranju potrebne dokumentacije, z vašim pooblastilom vložil odškodninski zahtevek, po potrebi pa tudi dodatne pritožbe ali tudi tožbe, in po svoji najboljši moči naredil vse, da za vaš primer pridobi ustrezno, pošteno in pravično odškodnino, ki si jo zaslužite. Odlikujejo nas strokovnost, prepoznavnost, visoka uspešnost ter predanost. Zato ne odlašajte in nas pokličite. Dovolite, da vam pomagamo, saj smo tu za vas!

Related posts

POKLIČITE