Odvetnik za nepremičnine vam pravno pomaga pri nakupu nepremičnine

Nakup nepremičnine za večino od nas predstavlja eno večjih prelomnic v našem življenju. Pravijo, da sta ustrezno znanje ter pravilno razumevanje postopka sopotnika, ki ju potrebujemo, če želimo v dani situaciji sprejeti pravilne odločitve!

Ker pa je nakup nepremičnine za večino enkraten dogodek, obseg znanja pa izjemno širok, saj zajema področja stvarnega, zemljiškoknjižnega, obligacijskega in davčnega prava, je ob nakupu nepremičnine še kako modro in priporočljivo poiskati pomoč odvetnika za nepremičnine.

Kje in kako začeti z nakupom nepremičnine, kakšen je postopek nakupa oz. prodaje, na kaj moramo biti v dani situaciji posebej pozorni, kje najdemo vse nujno potrebne podatke in informacije o nepremičnini, ki jo kupujemo, kako je z njeno obdavčitvijo in kaj vse je treba urediti za pridobitev lastništva, so le nekatera izmed vprašanj, s katerimi se soočamo ob nakupu nepremičnine.

Kljub odločitvi in izbiri dobrega odvetnika za nepremičnine, ki nam celoten postopek nakupa nepremičnine močno olajša, saj nam zagotovo prihrani skrbi in čas ter zmanjša morebitne neprijetne bodoče zaplete, kupcem svetujemo, da se tudi sami poučijo o osnovnih zakonitostih in postopkih nakupa nepremičnine.

Postopek prodaje nepremičnine je naslednji:

 • Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska želene nepremičnine, s katerim preverite dejansko stanje nepremičnine, njeno lastništvo, odsotnost bremen in drugo.
 • V primeru, da je nepremičnina bremenjena z hipoteko, na banki preverite, kako je z izbrisom po poplačilu kredita.
 • Preverite vsa potrebna dovoljenja, ki jih nepremičnina mora vsebovati, kar predvsem velja za nakup zemljišča ali novogradenj (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, služnost in drugo).
 • Če gre za stanovanje ali večstanovanjsko hišo, se preveri, ali je treba imeti upravnika stavbe oz. ta že obstaja, v kakšnem stanju je objekt in ali se načrtuje obnova, kolikšna sredstva so že zbrana v rezervnem skladu in podobno.
 • Ustrezno sestavljena kupoprodajna pogodba je naslednji korak, za njo pa v celoti poskrbi odvetnik za nepremičnine, vendar je kljub temu vaša dolžnost, da jo temeljito preberete in s svojim odvetnikom rešite vsa možna nerazumevanja ali vprašanja.
 • Po podpisu pogodbe v večini primerov sledi vplačilo are s strani kupca nepremičnine, vendar mora biti to sestavni del pogodbe.
 • Sledi plačilo davka na promet z nepremičninami, ki ga mora poravnati prodajalec, in sicer v roku 15 dni od dneva nakupa. Odmera davka znaša 2 % vrednosti nepremičnine (v primeru nakupa novogradnje mora prodajalec plačati DDV v višini 9,5 % oziroma 22 %, če gre za nakup stanovanja velikosti nad 120 m2 ali hiše nad 250 m2.
 • Po prejemu potrdila o plačilu davka s strani Finančne uprave se lahko opravi overitev kupoprodajne pogodbe.
 • Sledi nakazilo kupnine prodajalcu in prevzem nepremičnine v prisotnosti kupca in prodajalca, lahko pa tudi odvetnika ali druge pravne osebe.
 • Kupec poleg ključev nepremičnine prejme kupoprodajno pogodbo in zemljiškoknjižno dovolilo, v primeru, da slednje ni sestavni del pogodbe.
 • V zaključni fazi se uredi še prepis vseh priključkov, kot so telekomunikacija, elektrika, plin, voda in drugo.

Kaj za vas stori odvetnik za nepremičnino?

Zagotovo se želite pri nakupu svoje nepremičnine počutiti varno in zaščiteno. Prav gotovo se želite izogniti vsem morebitnim zapletom, nepravilnostim ter neprijetnim situacijam, ki nemalokrat spremljajo nakup nepremičnine. Ti lahko zajemajo probleme, ki zadevajo dejansko lastništvo, stanje nepremičnine, sestavo kupoprodajne pogodbe, izvajanje njenih določil in pojav skritih napak ter vprašanj, ko je nepremičnina že postala vaša last. Velikokrat se je že zgodilo, da so se težave, nevšečnosti ali nepravilnosti pojavile po tem, ko je nakup sicer minil brez težav ter je sprva vse delovalo popolno in brezhibno.

Postopek nakupa nepremičnine je zelo kompleksen in zahteven ter predstavlja eno večjih finančnih investicij v življenju posameznika. Mnogo ljudi plačuje kredite tudi po 20 in 30 let ali več, njihovi mesečni obroki pa so lahko precej visoki. Zato je varen in pravilno izpeljan nakup nepremičnine ključnega pomena.

Odvetnik za nepremičnino za vas stori slednje:

 • svetuje na nepremičninskem pravnem področju;
 • pregleda vse potrebne listine in dokumente, povezane z nepremičnino;
 • poda in pripravi mnenje glede same nepremičnine;
 • pripravi kupoprodajno, zakupno ali najemno pogodbo;
 • uredi pogodbo, vezano na prenos lastninske pravice na parcelah, stavbah, posameznih delih stavb ali na kmetijskih zemljiščih;
 • vas seznani in opozori glede vaših obveznosti in dolžnosti (potrebni dokumenti in soglasja, plačilo davka, način plačila kupnine in are, vpis lastništva v zemljiško knjigo in drugo);
 • vas opozori na morebitne nepravilnosti ter vam pove, na kaj vse morate biti pozorni pred, med in po nakupu nepremičnine;
 • sodeluje pri vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo ter opravi ostala svetovanja glede zemljiškoknjižnega prava;
 • pomaga pri vzpostavitvi etažne lastnine;
 • sodeluje in rešuje spore z upravniki večstanovanjskih stavb
 • in drugo.

Naj bo izbira vaše nepremičnine prava in naj bo celoten postopek nakupa za vas prijetna izkušnja, saj si tako zase kot tudi za svojo družino želite in zaslužite le najboljše. Ravno zato se odločite ter poiščite tistega pravega sopotnika in pravega odvetnika za nepremičnine!

Related posts

POKLIČITE