motenje posesti sodna praksa

Motenje posesti in zakon

Naša odvetniška pisarna se pogosto srečuje s primeri motenja posesti. Če sosed prestavlja mejne označbe tako, da meja poteka v vašo škodo, to ni le naganjanje, ampak gre pravno gledano pri tem za motenje posesti. Prav tako gre za motenje posesti v primeru, če nekdo na skupni hodnik pred vašim stanovanjem postavi hladilnik ali omaro ter tako ovira dostop do vaše nepremičnine. V takšnih primerih je najbolje najprej skušati rešiti spor po mirni poti, v primeru, da to ne gre, pa čim prej kontaktirati odvetnika, ki vam bo svetoval glede nadaljnjih postopkov.

Kako motenje posesti definira stvarno pravo?

Posest je v skladu s 24. členom Stvarnopravnega zakonika (SPZ) dejanska oblast nad stvarjo. Tako ima lastnik nepremičnine posest nad njo, če to nepremičnino odda v najem, pa posest nad njo dobi najemnik. Motenje posesti je kakršno koli omejevanje posestnika oziroma motenje njegove mirne posesti. V praksi gre torej predvsem za spore med lastniki sosednjih ali bližnjih zemljišč oziroma spore med lastnik nepremičnin in najemniki.

Sosed prestavlja mejne označbe

Spori zaradi meje so v Sloveniji žal zelo pogosti, prav tako pa marsikdaj pride do tega, da eden od sosedov samovoljno prestavi mejne označbe v svojo korist. Takšno motenje posesti je lahko povod za konflikte in prepire, ki se vlečejo več let ali celo več generacij ter slabo vplivajo na sosedske odnose. Da do tega ne pride, je treba čim prej ukrepati oziroma preprečiti nadaljnje motenje posesti na tak način. To lahko storite sami ter se sosedom skušate pogovoriti, lahko pa vam pri tem pomaga tudi naša odvetniška pisarna, ki bo skušala rešiti motenje posesti po izvensodni poti, v primeru, da to ne bo možno, pa vam bo pomagala pri pripravi tožbe oziroma vam svetovala o drugih postopkih, ki bi jih veljalo uporabiti v vašem primeru. Pomembno je, da se zadeva nekako razreši in da s tem ne boste imeli več težav, pri čemer vam s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem lahko najbolje svetuje prav usposobljen pravnik, ki se spozna na stvarno pravo in motenje posesti, zaradi česar bo točno vedel, kako bi bilo najbolje ukrepati.

Veje drevesa s sosednje parcele rastejo na vašo parcelo

Če veje drevesa, grmovja ali žive meje s sosednje parcele rastejo na vašo parcelo, imate pravico, da jih odstranite, saj gre za motenje posesti. Vendar pa pri tem velja nekaj previdnosti, saj je po zakonu pred odstranitvijo vej treba na to opozoriti lastnika sosednje parcele, da veje odstrani sam, kar je najbolje storiti kar pisno. Tako boste v primeru morebitnih zapletov imeli dokaz, da ste soseda pred odstranjevanjem vej o tem obvestili. Tak dopis vam lahko strokovno pripravi tudi naša odvetniška pisarna, ki bo vanj navedla tudi vse pravne ukrepe, do katerih bo prišlo, če sosed ne bo ustrezno ukrepal. Dejstvo je, da marsikdo dopise pravnika jemlje veliko resneje, kot če dopis napiše sosed, zato je v takšnih primerih priporočljivo kontaktirati odvetniško pisarno.

Parkiranje na vaši parceli

Naša odvetniška pisarna se je ukvarjala tudi z več primeri parkiranja na tuji parceli. Zgodilo se je recimo, da je nekdo leta in leta parkiral na parceli soseda, čeprav za to ni imel dovoljenja. Gre za evidentno motenje posesti, kar je smiselno najprej poskušati rešiti po izvensodni poti. Naši pravni strokovnjaki, ki se dobro poznajo na stvarno pravo, so vam pri tem lahko v veliko pomoč. Podobno velja tudi v primeru, ko nekdo vozi ali hodi čez vašo parcelo, ne da bi imel služnostno pravico za to, ali pa na vašo parcelo pripelje drva, hlode ali kaj drugega, kar ovira dostop do vaše hiše ali vas le moti, ker za to niste dali nobenega dovoljenja. Nikakor vam ne priporočamo, da našteto skušate sami odstraniti, ampak se pred tem skušajte mirno pogovoriti, nato pa poiščite pomoč pravnika, ki vam bo znal najbolje svetovati, kako preprečiti nadaljnje motenje posesti in različne zaplete, ki lahko nastanejo zaradi tega.

Spori med najemniki in lastniki nepremičnine

Za motenje posesti pa gre tudi v primeru, ko lastnik nepremičnine samovoljno vstopa vanjo, čeprav jo je oddal najemniku ter mu s tem prepustil posest nad njo. Pogosti so tudi primeri, ko lastnik stanovanja zamenja ključavnico na vratih in tako najemniku prepreči vstop vanj, odklopi elektriko ali kako drugače nagaja najemniku. V vseh naštetih primerih gre za motenje posesti, zato lahko najemnik zaprosi za sodno varstvo, pri čemer vam lahko svetuje tudi naša odvetniška pisarna. Predvsem pa vam svetujemo, da v primeru, ko lastnik nepremičnine moti vašo posest, čim prej kontaktirate odvetnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih postopkih. Pomembno je, da ukrepate čim hitreje, saj so roki za sodno varstvo v primeru motenja posesti razmeroma kratki.

Naša odvetniška pisarna vam pomaga pri rešitvi spora

Če pride do motenja posesti, je nujno čim prej ukrepati. Sosedu ali drugi osebi, ki moti vašo posest, morate sporočiti, da vas to moti, kar je najbolje narediti na miren način. Če so sosedski odnosi sicer dobri, potem boste motenje posesti lahko rešili že samo s pogovorom. V primeru, da to ne bo šlo, pa vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna, ki:

  • vam svetuje, kakšne so vaše pravne možnosti v primeru motenja posesti,
  • vam svetuje, kako ukrepati v določenem primeru, da bo rešitev za vas čim bolj ugodna,
  • kršitelja opozori na motenje posesti in na to, kakšne so pravne sankcije v takšnem primeru,
  • posreduje med sprtima stranema,
  • pomaga pri izvensodni ureditvi spora,
  • vloži tožbo proti kršitelju,
  • vas zastopa v vseh sodnih postopkih na sodišču,
  • pomaga pri uveljavitvi določil sodišča in vseh nadaljnjih postopkih.

Related posts

POKLIČITE