Ločitev

LOČITEV ALI RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Kako poteka ločitveni postopek preko odvetnika

Dober odvetnik za ločitve je edina prava rešitev v ločitvenem postopku. Ločitev ali razveza zakonske zveze po mnenju strokovnjakov sodi med najbolj stresne dogodke v življenju. Družina, ki je del celote, večini predstavlja bistvo, temelj in prioriteto osebnih vrednot v življenju. Razpad partnerskega razmerja v naših očeh velikokrat pomeni tudi razpad družine, ki je zagotovo ena večjih in težjih prelomnic v življenju.

Vendar življenje ima svoja pota in kljub temu, da si nekaj še tako želimo in si za to še tako prizadevamo, se ne izide vedno po naših pričakovanjih, temveč je realnost mnogokrat drugačna, kot smo si jo predstavljali in si jo želeli.

Razlogov za ločitev je zagotovo veliko in odločitev zanjo zagotovo ni lahka, a vse kar lahko pravzaprav storimo v danem trenutku, ki je naša odgovornost ter pravica hkrati je , da se na ločitev čimbolj pripravimo, se povežemo z osebami, ki imajo z razvezo izkušnje, se o tem pogovarjamo, si na to temo kaj preberemo in tako skušamo pridobiti čim več podatkov in informacij o možnostih in postopkih ločitve, ter se tako seznanimo in pripravimo na potek ločitvenega postopka, ki zagotovo lahko vsaj omili že tako neprijeten dogodek.

Kot pri vseh stresnih, neprijetnih, težkih, včasih tudi nepričakovanih situacijah v življenju se pogosto sprva pojavi zmeda, nesigurnost, strah, sram,.. ,ter nešteto vprašanj a tako malo odgovorov. Zato vam v naši odvetniški pisarni želimo ponuditi tiste osnovne a istočasno bistvene odgovore na najbolj pogosta vprašanja povezana z ločitvenim postopkom oziroma razvezo zakonske zveze in sicer; kako in kje začeti ločitven postopek, kdaj je še možna sporazumna ločitev in kdaj ločitev brez sporazuma , kako se deli skupno premoženje zakoncev in ureja ostala premoženjskopravna razmerja, o dogovoru glede varstva in vzgoje otrok ter njihovem preživljanju.

15.4.2019 se je začel v praksi uporabljati nov Družinski zakonik, ki prinaša precej novosti med katerimi so poglavitne; prenovljene določbe o starševski skrbi, širšo opredelitev družine kot do sedaj, prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišče, možnost sporazumne ločitve v primeru, da nimata partnerja skupnih otrok pri notarju, možnost uporabe mediacije pri ločitvah in nesporazumih ter ostalo.

SPORAZUMNA LOČITEV PRED NOTARJEM

V primeru, da gre za sporazumno ločitev zakonske zveze brez skupnih otrok, kjer se partnerja lahko sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, o tem kdo od njiju ostane ali postane najemnik v stanovanju, o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za preživljanje je razveza možna pri notarju v obliki notarke listine.

Zakonska razveza velja za razvezano z dnem podpisa notarskega zapisa, ki predstavlja pravno podlago za vpis razveze zakonske zveze v matični register.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KDAJ ZAKONSKO ZVEZO RAZVEŽE SODIŠČE?

Kadar sporazumne ločitve ni možno doseči ali imata zakonca skupne otroke se izvede ločitev za razveljavitev zakonske zveze z strani enega zakonca pri pristojnem okrožnem sodišču.

V primeru razveze na sodišču, ta odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši, kjer sodišče upošteva koristi otroka.

KAKO POTEKA DELITEV PREMOŽENJA?

Novost novega zakona je možnost sklenitve predporočne pogodbe. Do sedaj je namreč veljalo, da je premoženje, ki je bilo ustvarjeno v času trajanja zakonske zveze skupno premoženje, po novem Družinskem  zakoniku, pa lahko zakonci vzpostavijo ločeno premoženje in sicer po načelu, kar zaslužim jaz je moje, kar zaslužiš ti je tvoje.

Pred ugotavljanjem deleža vsakega od zakoncev na skupnem premoženju se ugotovijo njuni dolgovi in terjatve glede tega premoženja.

O višini deležev na skupnem premoženju se partnerja lahko dogovorita sporazumno ali pa na zahtevo enega o tem odloča sodišče.

KAKO POTEKA DELITEV SKRBNIŠTVA NAD OTROKI?

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema in ravno tako imata oba starša pravico do stikov z otrokom.

V primeru sporazumne rešitve glede vprašanj, ki se ob ločitvi nanašajo na otroke, lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave. Kadar sodišče določi, da predlog ni v korist otrok, ga lahko zavrne.

Vsebina sporazumov o vzgoji in varstvu otrok mora biti v skladu z njihovimi koristmi, in sicer:

  • skupno varstvo in vzgojo otrok,
  • da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju,
  • da so eni otroci pri enem, drugi otroci pri drugem od njiju.

V primeru, da se zakonca ne moreta sporazumeti sama, jima pri sklenitvi sporazuma o preživljanju skupnih otrok lahko pomagata CSD , na njihovo željo pa tudi mediator. V primeru nesporazuma, o tem odloči sodišče.

V postopku odločanja o varstvu in vzgoji otrok sodišče vedno odloča tudi o preživljanju skupnih otrok in o stikih s starši v skladu s zakonom.

PREŽIVNINA ZA OTROKE

Preživnina je mesečni znesek, ki je namenjen pokrivanju življenjskih stroškov in potreb otroka (stroški bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila, ostalih posebnih potreb otroka).

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca.

Če se starši sporazumejo o otrokovi preživnini, lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Ločitev je zagotovo ena težjih življenjskih preizkušenj, ki je iz psihološke in čustvene plati izjemno kompleksna, težka in stresna. Ljudje pogosto mislimo, da moramo biti o vsem poučeni, vse izpeljati sami, da smo večkrat sami odgovorni za nastalo situacijo, da moramo biti močni,… vendar temu ni vedno tako, saj nismo vsemogočni. Zato je izjemno pomembno, da si skozi ločitveni proces poiščemo podporo in pomoč, tako na pravno strokovnem nivoju, kot na psihično čustvenem nivoju. Predvsem pa, da se zavedamo dejstva, da vsak konec prinese nov začetek.

Ni treba, da celotno breme nosite sami, zato prepustite del bremena nekomu, ki vam je pripravljen prisluhniti, vas razumeti, sprejeti, podrobneje preučiti vaš primer in vas voditi skozi celoten postopek razveze, vam strokovno in vrhunsko svetovati ter za vaš primer najti najboljšo možno rešitev, ki vam bo celoten proces ločitve skrajšala in omilila.

Zaupajte nam vašo zgodbo, kajti zagotavljamo vam, da je naša odvetniška pisarna zagotovo prava odločitev in pravi naslov!

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 2