Darilna pogodba med zakoncema

Darilno pogodbo med zakoncema določa Družinski zakonik (DZ). Gre za pogodbo, pri kateri se ena oseba (darovalec) zaveže, da bo na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesla oziroma ji prepustila lastninsko ali katero drugo pravico, obdarjenec pa nato izjavi, da se s tem strinja.

Predmet darilne pogodbe je lahko:

  • premičnina;
  • nepremičnina
  • ali druga pravica.

Obligacijski zakon v 533. členu v nadaljevanju pravi, da se za darilno pogodbo šteje tudi odpoved pravici, če se zavezanec s tem strinja.

Zakon tako za pogodbe glede premoženjskih pravic med zakoncema kot tudi za darilne pogodbe določa, da morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa, razen v primeru, če gre za manjša darila, ki so sorazmerna s premoženjskim stanjem darovalca. V tem primeru gre predvsem za darila manjše vrednosti, ki si jih običajno poklonimo ob rojstnem dnevu, novem letu, valentinovem, obletnicah ter posebnih dosežkih, kot so npr. magisterij, rojstvo otroka in drugo.

V primeru pravnega posla, kar darilna pogodba tudi je, pri katerem je predmet kmetijsko ali gozdno zemljišče ali kmetija, mora pred overitvijo podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu slednje odobriti tudi pristojna upravna enota, kar navaja prvi odstavek 19. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Kaj se zgodi z darilno pogodbo v primeru razveze?

Zakon določa, da je vsa darila, ki so bila dana oziroma podarjena pred sklenitvijo zakonske zveze ali med njenim trajanjem, treba vrniti, razen v primeru, da gre za običajna darila. Daril, za katera je bilo v darilni pogodbi tako določeno, ni treba vračati. Darila, ki sta si jih zakonca podarila ali prenesla drug na drugega, je treba vrniti v takšni obliki in stanju, kot je bilo v času obdaritve oziroma vložitve vloge ali tožbe za razvezo zakonske zveze.

Treba je omeniti, da enako velja za razvezo zunajzakonske skupnosti, saj slovenska zakonodaja pravice iz naslova zakonske in zunajzakonske skupnosti izenačuje.

Darilna pogodba in plačilo davka

Zakon o davku na dediščino in darila navaja, da je davka oproščeno darilo, ki se podarja dediču iz prvega dednega razreda, v katerega zakonec ali zunajzakonski partner tudi sodi. Davek se torej pri darilih iz naslova darilne pogodbe ne zaračuna.

Preklic darilne pogodbe

Darilno pogodbo je možno preklicati kadarkoli, vendar se je treba zavedati, da mora darovalec preklic darilne pogodbe izvesti v roku enega leta od dneva, ko je izvedel za razlog preklica. Razlogi za preklic so določeni, in sicer jih navaja 539. člen Obligacijskega zakonika (OZ), ter so sledeči:

  • stiska darovalca, kar pomeni, da se darovalec po sklenjeni pogodbi znajde v situaciji, ko je njegovo preživljanje ogroženo, vendar ob tem ne sme biti ogroženo preživljanje obdarjenca;
  • huda nehvaležnost, ki nastopi, kadar se obdarjenec do darovalca obnaša neprimerno, torej v primerih, ko se obdarjenec resno pregreši nad darovalcem ali njegovim najbližjim;
  • če je darovalec po sklenitvi darilne pogodbe dobil otroke, ki jih prej ni imel.

Darovalec z izjavo o preklicu zahteva vrnitev darovane stvari ali pravice oziroma plačilo vrednosti stvari, ki je bila predmet darilne pogodbe. V primeru, da darilna pogodba še ni izpolnjena, preklic posledično pomeni prenehanje darovalčeve obveznosti.

Nekatere zanimivosti in koristne informacije glede darilne pogodbe med zakoncema:

  • pri darilni pogodbi predkupne pravice ne pridejo v poštev;
  • v primeru, da ima podarjena stvar napake ali nevarne lastnosti, ki lahko obdarjencu povzročijo škodo, darovalec zanjo odgovarja po predpostavki, da je za to vedel ali bi moral vedeti in obdarjenca na to opozoriti;
  • darilna pogodba, v kateri bi se darovalec želel vnaprej odpovedati možnosti preklica, je nična;
  • pri sklepanju darilne pogodbe med zakoncema nikakor ne smemo pozabiti na nujni delež.

Zagotovo si želite pravilno, strokovno in izključno po svojih željah sestavljene darilne pogodbe s svojim zakoncem. In zagotovo obstajajo vprašanja, na katera ne poznate odgovorov, ali ste v dvomih, kako pogodbo sestaviti. Ravno zato vam pred izjavo in sestavljanjem darilne pogodbe toplo priporočamo, da se obrnete na našo odvetniško pisarno, saj vam bomo z veseljem prisluhnili in pomagali.

Related posts

POKLIČITE